კონტაქტიმისამართი: შარტავას ქუჩა 35/37, თბილისი 0160

ტელ./ფაქსი: 2 30 26 67 / 2 37 61 77

ელ-ფოსტა: nugeshi@nugeshi.ge