იმუნური სისტემების დარღვევებიდარღვევები იმუნურ სისტემაში ზოგადად სამ კატეგორიად იყოფა:

   • ზერეაქტიული (გადაჭარბებული) ანუ შეუსაბამო იმუნური პასუხი;

   • დეფიციტური იმუნური პასუხი;

   • ავტოიმუნური (თვითდამაზიანებელი) რეაგირება.

ასთმა და ალერგია ეს არის მაგალითები იმუნური სისტემის შეუსაბამო, გადაჭარბებული რეაგირებისა უსაფრთხო უცხო სუბსტანციებზე.

იმუნური ხარვეზები (იმუნოდეფიციტები) და აუტოიმუნური დარღვევები ზოგადად უფრო სერიოზული პროცესებია და შეიძლება მთლიანად შეცვალოს პაციენტის ცხოვრება.